Lid van Stichting Klachten Instituut
Contact informatie:
F.M. Meijer
Roerdomp 13
4822 RN BREDA
T: 076 541 86 44
F: 076 541 86 11
E: info@fmverzekeringen.nl

© teksten: F.M. Meijer
© webdesign: Script Zine Design

www.fmverzekeringen.nl - Alle schadeverzekeringen - Levensverzekeringen - Pensioenen - Beleggingsfondsen
» WIA
Vanaf 1 januari 2006 vervangt de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) de huidige WAO. Werk staat in de nieuwe wet voorop. De overheid wil arbeidsongeschikten zo veel mogelijk aan het werk houden. Financile prikkels moeten werkgevers en werknemers hiertoe stimuleren.  Werken naar vermogen staat centraal, ofwel: het werk dat een arbeidsongeschikte werknemer nog wl kan verrichten. De WIA kent alleen een volledige uitkering toe aan volledig arbeidsongeschikten. Wie nog deels kan werken, moet aan de slag blijven. In een aantal gevallen kent de WIA dan een aanvulling toe op het loon.

U kunt meer belangrijke informatie vinden op de website http://www.kennisring.nl/smartsite.dws?id=22695
 
Handig!
-
Bereken uw WIA tekort

http://www.kennisring.nl/smartsite.dws?id=64508

De inkomenwijzer.
Invullen : leeftijd, jaarinkomen, mate van arbeidsongeschiktheid en eigen inkomsten door weer aan het werk te gaan.

Berekend wordt tot 65 ste jaar wat het tekort is in vergelijking met het inkomen u voor de ziekte of ongeval verdiende

WIA downloads