Lid van Stichting Klachten Instituut
Contact informatie:
F.M. Meijer
Roerdomp 13
4822 RN BREDA
T: 076 541 86 44
F: 076 541 86 11
E: info@fmverzekeringen.nl

© teksten: F.M. Meijer
© webdesign: Script Zine Design

www.fmverzekeringen.nl - Alle schadeverzekeringen - Levensverzekeringen - Pensioenen - Beleggingsfondsen
» Uitvaartkostenverzekering
De uitvaartkostenverzekering van Klaverblad Verzekeringen keert bij overlijden een bedrag uit om de kosten van begrafenis of crematie op te vangen. De uitkering stelt de nabestaanden in staat om zelf te bepalen op welke wijze de uitvaart wordt verzorgd. Maar hoeveel kost een uitvaart? Door het invullen van de uitvaartkostenmeter krijgt u een indicatie van de hoogte van kosten van de uitvaart. De kostenindicatie is gebaseerd op uw ideen voor uw eigen uitvaart.

Het verzekerde bedrag is minstens 1.500,- en hoogstens 15.000,- per persoon. Door premie-indexering en winstdeling blijft het verzekerde bedrag, ook op lange termijn, op peil. De premie is afhankelijk van leeftijd en geslacht van de verzekerde en wordt, naar keuze, periodiek betaald of door het storten van een koopsom. De duur van de premiebetaling is minimaal 10 en maximaal 30 jaar.

U kunt zelf berekenen wat de kosten voor een uitvaartverzekering zijn met de rekenmodule op deze site. Deze berekening is een indicatie en kan afwijken van een op uw persoonlijke situatie afgestemde offerte.

Er zijn nogal wat keuzemogelijkheden, dus ga voor een goed advies naar uw assurantieadviseur.

Ga naar de uitvaartkostenmeter